Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego

Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego

Rozpoczęcie procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

Warunkiem rozpoczęcia procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego jest:

  • Posiadanie stopnia nauczyciela kontraktowego.
  • Przepracowanie w szkole co najmniej 2 lat.
  • Przepracowanie w szkole co najmniej 2 lat i 9 miesięcy od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

1. Nauczyciel kontraktowy przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczecia zajęć.

2. Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły w terminie 20 dni od dnia rozpoczecia zajęć.

3. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczecia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbednych zmian.

4. Nauczyciel obowiazany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyc projekt dyrektorowi szkoły.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1. grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.