Konkursy wiedzy o języku polskim

 1. Maraton Maturalny z Języka polskiego

  Matura 2015 w technikum

  Adresaci: wszyscy zainteresowani maturzyści

  Termin: od 1 X 2014 r. do 4 V 2015 r.

  Organizator konkursu: redakcja serwisu http://język-polski.pl/

 2. Maraton Maturalny z Języka polskiego

  Matura 2014

  Adresaci: wszyscy zainteresowani maturzyści

  Termin: od 1 X 2013 r. do 5 V 2014 r.

  Organizator konkursu: redakcja serwisu http://język-polski.pl/

 3. XLIV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (XLIV OLiJP 2013)

  Termin olimpiady:do końca listopada 2013 r. (I etap zawodów szkolnych)

  Adresaci olimpiady:uczniowie szkół średnich

  Organizator Olimpiady:Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie


 4. Antyk - Maraton maturalny z języka polskiego

  Adresaci konkursu: maturzyści w 2013 r.

  Termin konkursu: 16 X 2012 r. - 31 X 2012 r.

  Organizatorzy konkursu: redakcja serwisu Maraton maturalny z języka polskiego

 5. Maraton Maturalny

  Matura 2013

  Adresaci: wszyscy zainteresowani maturzyści

  Termin: od 1 X 2012 r. do 6 V 2013 r.

  Organizator konkursu: redakcja serwisu http://mm.ipolski.pl/

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.