Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Plan rozwoju zawodowego - jak napisać?

Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?

Zanim napiszesz plan rozwoju zawodowego nauczyciela trzeba:

 1. Poznać pięcioletni plan rozwoju szkoły.
 2. Poznać Uregulowanie prawne awansu zawodowego - kluczowe jest poznanie wymagań, które cię dotyczą.
 3. Przeczytać poprzednią ocenę pracy sporządzoną przez dyrektora.
 4. Zapoznać się z analizą wyników badania osiągnięć edukacyjnych i wyników egzaminów zewnętrznych.
 5. Poznać diagnozy sytuacji wychowawczej w uczonych klasach.

Jakie powinny być zadania w planie rozwoju zawodowego nauczyciela?

 1. Powinny pokazywać rozwój nauczyciela.
 2. Muszą stanowić summę potrzeb szkoły, uczniów i nauczyciela.
 3. Muszą być precyzyjne - należy unikać ogólników.
 4. Powinny mieć określony harmonogram, ramy czasowe.
 5. Efekty zadań muszą być mierzalne, widoczne.
 6. Powinny poprawiać jakość pracy nauczyciela, szkoły, oświaty.
 7. Muszą uwzględniać współpracę z innymi osobami, instytucjami.
 8. Poznać informację zwrotną od uczniów na temat własnej pracy.
 9. Na każde wymaganie należy mieć zaplanowane minimum 3 mocne działania.

Pytania do planu rozwoju zawodowego nauczyciela:

 1. Z jakich źródeł korzystał nauczyciel, opracowując plan?
 2. Czy plan zawiera konkretne (zoperacjonalizowane) zadania dla nauczyciela?
 3. Jak się ma do siebie ilość zadań i czas stażu?
 4. Czy wskazane są terminy realizacji zadań?
 5. Jakie sposoby realizacji zadań są wskazane w planie?
 6. Jakie efekty nauczyciel chce osiągnąć realizując zaplanowane zadania?
 7. W jakim stopniu zadania uwzględniają potrzeby uczniów?
 8. W jakim stopniu zadania uwzględniają potrzeby szkoły?
 9. W jaki sposób realizacja tych zadań wpłynie na jakość pracy szkoły?
 10. W jakim stopniu zadania uwzględniają rozwój nauczyciela?
 11. W jakim stopniu zaplanowane zadania są innowacyjne?
 12. Z kim nauczyciel zaplanował współpracę?
 13. Jakie wymagania pozwalają Ci zrealizować poszczególne działania?
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.