Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Uregulowanie prawne awansu zawodowego

Dokumenty - akty prawne, które regulują procedurę awansu zawodowego

  1. Karta Nauczyciela - awans zawodowy r. 3a
  2. Rozporządzenie MENiS z 1. grudnia 2004 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
    1. powinności
    2. wymagania
  3. Rozporządzenie MEN z 17. listopada 2007 r. w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
  4. Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r.
  5. Rozporządzenie dotyczące powoływania i skreślania ekspertów z 31. maja 2005 r.

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.