Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Ścieżka awansu zawodowego nauczyciela

Ścieżka awansu zawodowego nauczyciela języka polskiego

Student filologii polskiej

Ukończenie studiów i nabycie uprawnień pedagogicznych

Nauczyciel stażysta

praca w szkole na minimum 1/2 etatu

staż - 9 miesięcy

Nauczyciel kontraktowy

przerwa - 2 lata pracy w charakterze nauczyciela

staż - 2 lata 9 miesięcy

Nauczyciel mianowany

przerwa - 1 rok pracy w charakterze nauczyciela

staż - 2 lata 9 miesięcy

Nauczyciel dyplomowany

czas pracy minimum 20 lat (jako dyplomowany minimum 10 lat)

znaczący dorobek zawodowy

Profesor oświaty

do emerytury

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.