Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Opiekun stażu - obowiązki

Obowiązki opiekuna stażu

 1. Zapoznanie nauczyciela z funkcjonowaniem szkoły.
 2. Zapoznanie nauczyciela z:
  1. Statutem szkoły
  2. Programem wychowawczym
  3. Programem rozwoju szkoły
 3. Stworzenie dobrej atmosfery do współpracy.
 4. Omówienie Karty Nauczyciela.
 5. Pomoc w poznaniu aktów prawnych regulujących pracę nauczyciela.
 6. Pomoc w gromadzeniu dokumentacji.
 7. Prowadzenie lekcji dla nauczyciela na stażu.
 8. Obserwacja i omawianie lekcji nauczyciela na stażu.
 9. Analiza słabych i mocnych stron nauczyciela.
 10. Zachęcanie do doskonalenia zawodowego.
 11. Motywowanie do wykorzystywania multimediów i komputera na lekcjach.
 12. Pomoc w relacjach z uczniami.
 13. Pomoc w diagnozowaniu sytuacji uczniów.
 14. Opracowanie projektu oceny zawodowej nauczyciela na stażu.
 15. Udział w komisji kwalifikacyjnej.

Zasady współpracy opiekuna stażu z nauczycielem:

 1. Spotkania organizacyjne na początku każdego semestru.
 2. Natychmiastowa pomoc, gdy nauczyciel zgłasza problem (tylko na terenie szkoły - ochrona prywatności uczniów).
 3. Systematyczne spotkania w ciągu semestru.
 4. Życzliwość i szczerość w relacjach z nauczycielem
 5. Wsparcie i wskazówki w trudnych sytuacjach.
 6. Co miesiąc - spotkania, w których nauczyciel analizuje ostatni okres pracy.

Opracowano na podstawie odbytego szkolenia w WOM w Rybniku.

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.