Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela kontraktowego

Rozpoczęcie procedury awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego

Jest to jedyny stopień awansu zawodowego, który nauczyciel musi uzyskać (pozostałe może, ale nie musi). 

Warunki rozpoczęcia procedury awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego:

  • staż rozpoczyna się automatycznie (bez złożenia wniosku) z dniem 1 września (o ile nauczyciel podjął pracę od tego dnia).

1. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

2. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczecia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbednych zmian.

4. Nauczyciel obowiazany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyc projekt dyrektorowi szkoły.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1. grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.