Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Wymagania do uzyskania nauczyciela kontraktowego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:

    1. Znajomość organizacji, zadan i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
    2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
    3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejetnosc współpracy ze środowiskiem uczniów;
    4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1. grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.