Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Zakończenie stażu na nauczyciela kontraktowego

Zakończenie stażu nauczyciela stażysty ubiegającego się o uzyskanie  stopnia nauczyciela kontraktowego

W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakonczenia stażu przez nauczyciela.

Dyrektor ma 21 dni na napisanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu, która potrzebna jest do złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury egzaminacyjnej.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1. grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.