Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela kontraktowego.

Wzór planu rozwoju

Plan rozwoju zawodowego powinien zawierać następujące elementy:

Metryczka

  • Imię i nazwisko nauczyciela stażysty
  • Miejsce pracy
  • Stanowisko
  • Data rozpoczęcia stażu

Tabela

  1. Zadania do realizacji
  2. Sposób realizacji zadań
  3. Termin realizacji zadań
  4. Osoby wspierające
  5. Oczekiwane efekty (ta część jest bardzo ważna, chodzi o to, działania były pragmatyczne i dawały przewidywalne skutki)
  6. Uwagi dodatkowe
lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji zadań Termin realizacji zadań Osoby wspierające Oczekiwane efekty Uwagi dodatkowe
1.            

Przykładowe zadania do planu

Napisanie przedmiotowego systemu oceniania

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.