Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego

Rozpoczęcie procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

Warunkiem rozpoczęcia procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego jest:

  • Posiadanie stopnia nauczyciela kontraktowego.
  • Przepracowanie w szkole co najmniej 2 lat.
  • Przepracowanie w szkole co najmniej 2 lat i 9 miesięcy od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

1. Nauczyciel kontraktowy przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczecia zajęć.

2. Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły w terminie 20 dni od dnia rozpoczecia zajęć.

3. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczecia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbednych zmian.

4. Nauczyciel obowiazany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyc projekt dyrektorowi szkoły.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1. grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.