Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego

Rozpoczęcie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Warunki rozpoczęcia procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego:

  • Podstawowym  do rozpoczęcia stażu jest posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego.
  • Przepracowanie co najmniej 1 roku od dnia uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego

1. Nauczyciel mianowany przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczecia zajęć.

2. Nauczyciel mianowany składa wniosek o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły w terminie 20 dni od dnia rozpoczecia zajęć.

3. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczecia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbednych zmian.

4. Nauczyciel obowiazany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyc projekt dyrektorowi szkoły.

Jak dobrze dokumentować działania ze stażu?

Jeden segregator, w którym znajduje się tyle skoroszytów, ile wymagań (pierwsza strona skoroszytu z wydrukowaną treścią wymagania). W każdym ze skoroszytów dokumentacja potwierdzająca i omawiająca działania realizujące odpowiednie wymaganie.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1. grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.