Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Zakończenie stażu na nauczyciela dyplomowanego

Zakończenie stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Nie warto jednak czekać, bo można się nie załapać na letnią sesję komisji egzaminacyjnej.

Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakonczenia stażu przez nauczyciela.

Dyrektor ma 21 dni na napisanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu, która potrzebna jest do złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury egzaminacyjnej.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1. grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.