Awans zawodowy nauczyciela języka polskiego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Article Index

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.

Schemat planu rozwoju

Plan rozwoju zawodowego powinien zawierać następujące elementy:

Metryczka

 • Imię i nazwisko nauczyciela stażysty
 • Miejsce pracy
 • Stanowisko
 • Stopień awansu zawodowego
 • Data rozpoczęcia stażu

Tabela

 1. Zadania do realizacji
 2. Sposób realizacji zadań
 3. Termin realizacji zadań
 4. Osoby wspierające
 5. Spodziewane efekty (ta część jest bardzo ważna, chodzi o to, działania były pragmatyczne i dawały przewidywalne skutki)
 6. Uwagi dodatkowe
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.