Jak dobrze uczyć czytania ze zrozumieniem?

Jak uczyć czytania ze zrozumieniem?

Jak dobrze uczyć czytania ze zrozumieniem?

Według mnie najgorszą formą jest trening w postaci testów na czytanie ze zrozumieniem. Uczniowie się nudzą, męczą, a same wyniki na ogół zniechęcają do pracy nad kształtowaniem tej umiejętności. Szczerze odradzam. Jak zatem lepiej uczyć czytania ze zrozumieniem? Oto kilka recept pochodzących z wielu źródeł, które udało mi się odnaleźć.

 • Czytaj najciekawsze fragmenty tekstów swoim uczniom na głos.
 • W miarę możliwości pozwól uczniom wybierać teksty.
 • Motywuj do czytania różnych tekstów.
 • Skłaniaj uczniów do odnajdywania w tekście głównej myśli, tezy.
 • Zachęcaj do aktywnego czytania, dyskusji z tekstem (podkreśleń, graficznych oznaczeń, notowania uwag, spostrzeżeń dotyczących czytanego tekstu – jeśli nie na tekście, marginesie to na karteczkach samoprzylepnych), sięgania do słowników i innych pomocy w trakcie lektury.
 • Pozwalaj uczniom na dyskusję po przeczytaniu.
 • Dostosuj teksty i zadania do zainteresowań uczniów (można ich podzielić na grupy).
 • Na wszystkich przedmiotach trzeba tego uczyć.
 • Oceniaj postępy uczniów po tym ile czytają i jak głęboko rozumieją czytane teksty (a nie po wynikach testu z czytania ze zrozumieniem).
 • Wymyślaj ciekawe zadania pisemne przed czytaniem lektury i po jej przeczytaniu.
 • Kierunkuj czytanie wyznaczając cele, problemy, zadania.
 • Niech uczniowie, czytając tekst (cały lub jego, rozdział, paragraf, akapit), odnajdują w nim główną myśl, tezę.
 • Niech uczniowie, czytając tekst (cały lub jego, rozdział, paragraf, akapit), wskazują w nim informacje ważne i informacje zbędne.
 • Niech uczniowie, czytając tekst (cały lub jego, rozdział, paragraf, akapit), wskazują w nim dodatkowe informacje, które należy znaleźć.
 • Każ uczniom odnaleźć kluczowe słowa w przeczytanym tekście.
 • Zachęcaj, zaciekawiaj uczniów do czytania. Muszą chcieć coś przeczytać żeby to miało sens.
 • Prowokuj, dzięki temu nie przejdą wobec tekstu obojętnie.

 


jak uczyć, uczyć, nauczyć, czytanie ze zrozumieniem, czytanie, czytać, czytają, rozumienie, rozumieniem, rozumieć, uczyc

Bibliografia

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.