Jak dobrze uczyć czytania ze zrozumieniem?

Ćwiczenia poprawiające rozumienie czytanego tekstu.

Ćwiczenia, polecenia, zadania, które poprawiają rozumienie czytanego tekstu.

Ćwiczenie 1

Zapisuj w punktach najistotniejszych informacji przekazanych w tekście, sporządzaj plany wydarzeń

Ćwiczenie 2

Odnajduj myśl przewodnią czytanego tekstu,

Ćwiczenie 3

Określ dane nadawcy i odbiorcy a także funkcji czytanego tekstu,

Ćwiczenie 4

Sformułuj tezę (wiele tez) do tekstu,

Ćwiczenie 5

Gromadź i porządkuj zawarte w tekście argumenty potrzebne do sformułowanych tez,

Ćwiczenie 6

Sformułuj tezę (wiele tez) do zgromadzonych argumentów,

Ćwiczenie 7

Hierarchizuj argumenty, dowody,

Ćwiczenie 8

Zadawaj wiele pytań i poleceń do czytanego tekstu,

Ćwiczenie 9

Na podstawie podanych odpowiedzi formułuj wiele pytań i poleceń,

Ćwiczenie 10

Przekształcaj cytaty na wypowiedzi własnymi słowami - stosuj peryfrazę, omówienie,

Ćwiczenie 11

Pisz teksty, w których muszą znaleźć się wskazane słowa - klucze,

Ćwiczenie 12

Pisz różne teksty o określonej liczbie słów lub zdań,

Ćwiczenie 13

Skracaj zdania lub cały tekst,

Ćwiczenie 14

Łącz wiele zdań w jedno,

Ćwiczenie 15

Odczytuj dosłowne i kontekstowe znaczenia wyrazów użytych w tekście,

Ćwiczenie 16

Buduj definicje pojęć i terminów,

Ćwiczenie 17

Porządkuj ułożone w przypadkowej kolejności akapity, bloki, segmenty tekstu, by tworzyły spójną całość,

Ćwiczenie 18

Streszczaj (linearnie bądź logicznie) czytany tekst.

 

 

Bibliografia czytania ze zrozumieniem


ćwiczenia, zadania, testy, Jak, czytać, ze zrozumieniem, rozumieć, czytanie, czytanie ze zrozumieniem, test, tekst, rozumienie
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.