Jak dobrze uczyć języka polskiego w szkole?

Jak zmotywować ucznia?

Motywowanie uczniów

Artykuł poświęcony problemowi motywacji uczniów w polskiej szkole. Pisząc o motywacji trzeba pamiętać, że polski system edukacji znacząco różni się od systemu amerykańskiego, z którego pochodzi wiele nowinek dotyczących motywacji. Inna jest również sytuacja polskiej szkoły i polskiego nauczyciela w polskim społeczeństwie.

 

Kogo trzeba motywować?

uczeń

 • z porażkami edukacyjnymi

 • bez wsparcia rodziców

 • bez wzorców

 • nie mają celu

Motywacja to wytrwałość w działaniu

 • Przejdź od gadania do robienia
 • Działaj dobrowolnie
 • Pokonaj dyskomfort
 • pokonaj chęć przerwania działania
 • Pokonaj przeszkody

1. Analiza indywidualnej motywacji

Test apercepcji tematycznej

zdjęcia (kto top jest, co robi, dlaczego, po co)

typy motywacji

motywacja wewnętrzna – silna potrzeba osiągnięć

Bo chce to robić, lubi to

Jak wykorzystać?

Feedback – co było dobrze, a co źle - bez oceny

motywacja zewnętrzna – mała potrzeba osiągnięć

Zwariował, może robić co inne.

Jak wykorzystać?

Wyniki testów prezentuj jako kara i nagroda

Motywację zabija ocenianie – uczniowie uczą się dla ocen, nie dla wiedzy.

2. Symulacja mentalna

Wyobraź sobie jak to będzie, co się zmieni, gdy odniesiesz sukces (konkretnie, szczegółowo, co robisz, jak wyglądasz, z kim rozmawiasz, jak się czujesz, co jesz, cel ogólny i bieżący).

Wyobraź sobie:

 • proces przygotowywania się do egzaminu

 • wyobraź sobie proces zdawania egzaminu

to co sobie wyobrazisz zostaje zapisane w mózgu, im bardziej dokładne wyobrażenie, tym bardziej przypomina wspomnienie.

3. Wyznaczanie celów i bieżąca ocena szans

Wyobraź sobie cel ogólny (daleki) i cel bieżący (bliski, segment):
 • pobudza do wysiłku

 • ukierunkowuje

 • skłania do opracowania strategii

Wykres na ścianie z celem na koniec roku i celami bieżącymi. Po każdym etapie skreślasz. (gdy są na początku nie pokazuj całości, bo się wystraszą, pokazuj najbliższy cel)

Jaki następny krok? Co dalej?

Zostało jeszcze 15 minut, zostało jeszcze 10 minut, zostało jeszcze 5 minut (z semestrem, )

Magiczna połowa

Informacja zwrotna
 • analiza tego co zrobiłeś

 • co jeszcze musisz zrobić

Bieżąca ocena szans.

Zatrzymuj się na segmentach i pokaż co już potrafią. Co 4 lekcje (can do)

Nie porównuj do grupy.

Typowe błędy nauczycieli w bieżącej ocenie szans:

 • zdziwienie sukcesem

 • nadmierna pomoc

 • chwalenie przy łatwych zadaniach

 • odwołanie się do cech dyspozycyjnych

 • odwoływanie się do sytuacji

Analiza porażki – jak są jedynki, to usiądź z uczniem i zbadaj przyczyny porażek

 • analiza procesu

 • przyczyna

 • zapobieganie wyuczonej bezradności

4. Wywoływanie poczucia sprawstwa

Na pierwszych zajęciach, drugich, potem co jakiś czas, by wzmocnić.

Upewnij się, że wbiłeś w głowę uczniowi 1 rzeczy.

Następne zajęcia zacznij od tego, czego się już nauczyli, żeby pokazać im, że potrafią. 

Opracowano na podstawie wykładu dr Małgorzaty Wójcik z dnia 6 lutego 2013 r. (środa) w godz. 14:00 – 17:30 w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach, ul. Kossutha 9

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.