Jak dobrze uczyć języka polskiego w szkole?

Moodle a motywacja uczniów

Pozytywny wpływ Moodle na motywację uczniów w szkole średniej.

Poniżej znajduje się mapa mentalna, zawierająca najważniejsze informacje z wykładu na konferencji: Innowacje w kształceniu z dnia 04.06.2013 r. w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju.

Cel wykładu: wykazać, że wykorzystanie Moodle w nauczaniu pozytywnie wpływa na motywację uczniów do nauki i pracę nauczyciela.

Wprowadzenie: Wykład opiera się na dwuletnich doświadczeniach w wykorzystaniu platformy Moodle w nauczaniu i sprawdzaniu wiedzy z języka polskiego w szkole średniej.

 

moodle a motywacja

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.