Scenariusze lekcji języka polskiego, konspekty lekcji języka polskiego

Wesele dramatem symbolicznym

 1. Szkoła: ZS nr 6 w Jastrzębiu Zdroju

 2. Klasa: III AB
 3. Przedmiot: język polski

 4. Prowadzący: Arkadiusz Żmij

 5. Program: Pamiętajcie o ogrodach

 6. Temat lekcji:„Wesele” S. Wyspiańskiego dramatem symbolicznym i narodowym

 7. Cele lekcji:

  1. ogólny: budowanie wiedzy o Młodej Polsce

  2. cele szczegółowe:
   • uczeń potrafi wyjaśnić na czym polega symboliczny charakter Wesela

   • uczeń rozumie na czym polega narodowy charakter Wesela

   • uczeń potrafi udowodnić, że Wesele jest dramatem narodowo-symbolicznym

 8. Metody dydaktyczne:

  1. analizy i interpretacji

  2. analizy porównawczej
 9. Środki dydaktyczne:

  1. S. Wyspiański Wesele. Kraków: BN, 1977 r.

 10. Formy pracy:

  1. zbiorowa
 11. Bibliografia:

  1. S. Wyspiański Wesele. Kraków: BN, 1977 r.

  2. M. Stworowa, M. Orlicka, Scenariusze lekcji języka polskiego, Innowacje: Goleszów, 1994 r.

 

Konspekt właściwy:

I Ogniwo wstępne:

-etap organizacyjny

-stworzenie sytuacji problemowej:

 1. W którym akcie pojawiają się zjawy?

 2. Jaki nastrój im towarzyszy?

II Ogniwo centralne

Zjawy wprowadzają nastrój grozy, charakteryzują stany, społeczeństwo. Przypominają historyczne wydarzenia (targowica, rabacja) Krytykują niektóre zjawiska: chłopomania (ludomania). Wprowadzają tematykę narodową.

 1. Symbolizm „Wesela”

  1. rekwizyty:
   1. złoty róg – symbol wyzwolenia, sygnał walki, rozpoczęcia walki o wolność

   2. złota podkowa – szczęście odłożone na później, pazerność, chciwość (sc.9)

   3. czapka z pawimi piórami – symbol pazerności, chciwości, nieodpowiedzialności

   4. chochoł – symbol uśpienia, martwoty, nadziei, bierności (prowadzi naród do uśpienia)

   5. dzwon Zygmunta – symbol wielkości i chwały

   6. kaduceus – symbol posłannictwa, misji do spełnienia

   7. kosa – symbol chłopskiej odwagi, patriotyzmu

  2. sceny:
   1. chocholi taniec – wszyscy poruszają się jak marionetki, symbolizuje poddanie się, brak własnej woli, naród polski jest słaby, zniewolony – jest krytyczne zakończenie dramatu

Dramat symboliczny wzbogacony o elementy ludowości, el. historyczne, muzyczne, malarskie, sceny realistyczne

 1. Dramat narodowy

  1. pokazuje polską historii są d nad przeszłością (Akt II)

  2. pokazuje współczesne społeczeństwo i sąd nad nim (Akt I)

  3. pokazuje jak ważna jest wolność, niepodległość

  4. często mówi o Polsce, ona jest tu bohaterem: „Polska to jest wielka rzecz”, „A to Polska właśnie” (to co w sercu)

  5. krytykuje narodowe mity:

   1. szlachty przywódców narodu

   2. solidarności narodowej

   3. mit kosynierów (polskich chłopów)

   4. mit o cudownym wyzwoleniu

jest to dramat pesymistyczny i gorzki dla Polaków

III Ogniwo końcowe

Jakim dramatem zatem jest Wesele?

Dlaczego?

 

Zadanie domowe:

Wynotuj min. 6 aforyzmów z Wesela

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.