Scenariusze lekcji języka polskiego, konspekty lekcji języka polskiego

Wesele obrazem społeczeństwa

 1. Szkoła: ZS nr 6 w Jastrzębiu Zdroju

 2. Klasa: III AB
 3. Przedmiot: język polski
 4. Prowadzący: Arkadiusz Żmij

 5. Program: Pamiętajcie o ogrodach
 6. Temat lekcji:„Wesele” S. Wyspiańskiego realistycznym obrazem społeczeństwa polskiego-charakterystyka grup społecznych.

 7. Cele lekcji:

  1. ogólny: budowanie wiedzy o Młodej Polsce

  2. cele szczegółowe:
   • uczeń potrafi wyjaśnić na czym polega realistyczny charakter „Wesela”

   • uczeń potrafi scharakteryzować każdą z grup społecznych

   • uczeń zna kilka cytatów charakteryzujących chłopów i inteligencję

 8. Metody dydaktyczne:

  1. analizy i interpretacji
  2. analizy porównawczej
 9. Środki dydaktyczne:

  1. S. Wyspiański Wesele. Kraków: BN, 1977 r.

 10. Formy pracy:

  1. zbiorowa
 11. Bibliografia:

  1. S. Wyspiański Wesele. Kraków: BN, 1977 r.

  2. M. Stworowa, M. Orlicka, Scenariusze lekcji języka polskiego, Innowacje: Goleszów, 1994 r.

Konspekt właściwy:

I Ogniwo wstępne:

-etap organizacyjny
-stworzenie sytuacji problemowej:
 1. Jakie dziś mamy warstwy społeczne?

 2. Jakie na początku XX wieku?
 3. Które z nich występują w Weselu?

II Ogniwo centralne

 1. Charakterystyka chłopów i inteligencji poparta cytatami

Chłopi
Inteligencja
z takich jak my był Słowacki
dumni z własnego rodowodu
sięgają do historii

panowie dużo by już mogli chcieć ino oni niechcom chcieć

bierni, niezdolni do walki, leniwi, egoiści

Panowie to nijak nie wiedzą, że chłop chłopskim rozumem trafi choćby było i daleko

na swój sposób mądrzy, rozumni, optymiści, wiedzą, że panowie wątpią w nich, mają świadomość różnic stanowych

ja myślę, że w waszej parafii świat dla was dosyć szeroki

nie chcą, aby chłopi mieszali się w politykę, wiedzą, że wieś jest zacofana, ale nie chcą tego zmieniać

zapalni jak sucha słoma

pełni zapału, chęci, ale zapał ten nietrwały jest i szybko się wypala

u nas wszystko dramatyczne, w wielkiej skali, niebotyczne

wszystko wyolbrzymiają, upiększają, idealizują, przewartościowują

chłop potęgą jest i basta

tylko na wsi dusa co się z fantazyją rusza

mają świadomość własnej potęgi, wiedzą, że w nich leży siła i potęga narodu

Wy a wy -- co wy jesteście: wy się wynudzicie w mieście, to się wam do wsi zachciało

zainteresowanie wsią spowodowane jest nudą, szukaniem nowej rozrywki

my tu gotowi

są gotowi do walki, patrioci, ale bez przywódcy

Pon się boją we wsi ruchu Pon nos obśmiwają w duchu

kpią z chłopów, ich zapału, dążeń, odwagi, zapału do walki, sami boją się odpowiedzialności, nie chca jej brać na swoje barki

Niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna

krytykowani za obojętność, niewiedzę wobec losów kraju, świata, żyjący we własnym świecie, egoiści

wyście sobie, a my sobie każden sobie rzepkę skrobie

podzieleni, brak porozumienia z chłopami, każdy martwi się o siebie, wszyscy godzą się na ten podział

 

III Ogniwo końcowe

 

Wnioski:

są materialistami, egoistami, nieodpowiedzialni, niedojrzali, pełni słomianego zapału, energiczni, pazerni, egoistyczni, niezorganizowani

próżni, bierni, niezdolni do czynu, słabi, bojaźliwi, unikający odpowiedzialności, nieufni wobec chłopów, znudzeni

 

 1. Polskie społeczeństwo jest podzielone, chłopom brakuje przywódcy, a inteligencja nie chce wziąć tej odpowiedzialności na siebie wziąć. Między nimi istnieje duża przepaść. Chwilowa moda, pozór, sztuczność – wesele. inteligencja to ludzie słów nie czynów

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.