Scenariusze lekcji języka polskiego, konspekty lekcji języka polskiego

Synteza wiedzy o modernizmie

 1. Szkoła: ZS nr 6 w Jastrzębiu Zdroju

 2. Klasa: II A
 3. Przedmiot: język polski

 4. Prowadzący: Arkadiusz Żmij

 5. Program: Przeszłość to dziś

 6. Temat lekcji: Synteza wiadomości o Modernizmie

 7. Cele lekcji:

  1. ogólny: budowanie wiedzy o Modernizmie

  2. cele szczegółowe:
   • uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia zawiązane z epoką

   • uczeń potrafi omówić lektury i teksty poetyckie

   • uczeń zna pojęcia związane z epoką

 8. Metody dydaktyczne:

  1. burza mózgów, mapa mentalna

  2. analizy porównawczej
  3. heurezy
 9. Środki dydaktyczne:

  1. Podręcznik, E. Paczoska, Przeszłość to dziś cz. II, Warszawa: Stentor, 2004 r.

  2. Karty z pojęciami

 10. Formy pracy:

  1. zbiorowa
  2. wykładu
 11. Bibliografia:

  1. E. Paczoska, Przeszłość to dziś cz. II, Warszawa: Stentor, 2004 r.

  2. T. Renk, T. Witkowska: Między tekstami, język polski, poradnik dla nauczyciela cz.3, Gdańsk: GWP, 2004 r.

  3. S. Rosiek, E. Nawrocka, B. Oleksewicz, G. Tomaszewska: Między tekstami, język polski, poradnik dla nauczyciela cz.3, Gdańsk: GWP, 2004 r.

Konspekt właściwy:

I Ogniwo wstępne:

-etap organizacyjny

-stworzenie sytuacji problemowej metodą burzy mózgów:

 1. z czym kojarzycie pojęcie: Modernizm?

II Ogniwo centralne

 1. Prezentacja metody mapy mentalnej

 2. Podział klasy na grupy

 3. Opracowywanie grupowych map mentalnych

 4. Krótka prezentacja map mentalnych

 5. Krótka obrona grupowych map mentalnych

 6. Rozdanie przedstawicielom grup kart z listą pojęć i elementów, które powinni uwzględnić w mapie mentalnej

III Ogniwo końcowe:

 1. Podsumowująca ocena pracy i map

Zadanie domowe

Sporządź własną mapę mentalną Modernizmu

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.