Scenariusze lekcji języka polskiego, konspekty lekcji języka polskiego

Kim był wajdelota, czym była pieśń? - Konrad Wallenrod

Konspekt (scenariusz) lekcji języka polskiego

 1. Szkoła: ZS nr 6 w Jastrzębiu Zdroju

 2. Klasa: II B

 3. Przedmiot: język polski

 4. Prowadzący: Arkadiusz Żmij – nauczyciel kontraktowy

 5. Program: Między tekstami

 6. Temat lekcji: Kim był wajdelota, czym była pieśń?

 7. Cele lekcji:

  1. ogólny: budowanie wiedzy o romantyzmie

  2. cele szczegółowe:

   • uczeń potrafi wyjaśnić jaką rolę przypisują romantycy pieśni gminnej (literaturze) i łączyć ją z pojęciem tożsamości narodowej

   • rozumieć nowe – romantyczne stanowisko w kwestii narodu polskiego

   • uczeń potrafi opisać cechy pieśni gminnej

   • uczeń zna, rozumie i poprawnie stosuje pojęcia: arka przymierza, wajdelota, pieśń/wieść gminna

 8. Metody dydaktyczne:

  1. analizy i interpretacji

  2. pracy w grupach metodą kart pracy

  3. heurezy

 9. Środki dydaktyczne:

  1. Podręcznik (fragment pieśni Wajdeloty o wieści gminnej),

  2. "Biblia Tysiąclecia"

  3. Słownik mitów i tradycji kultury” Władysława Kopalińskiego

 10. Formy pracy:

  1. zbiorowa

  2. wykładu

 11. Bibliografia:

  1. T. Renk, T. Witkowska: Między tekstami, język polski, poradnik dla nauczyciela cz.3, Gdańsk: GWP, 2004 r.

  2. S. Rosiek, E. Nawrocka, B. Oleksewicz, G. Tomaszewska: Między tekstami, język polski, poradnik dla nauczyciela cz.3, Gdańsk: GWP, 2004 r.

 

Konspekt właściwy:

I Ogniwo wstępne: ok. 7'

 

-etap organizacyjny

-stworzenie sytuacji problemowej:

 1. Krótkie przypomnienie podstawowych informacji o „Konradzie Wallenrodzie” Adama Mickiewicza. (cena spiskowania, makiawelizm, symbolika sceny śmierci, walka A. Mickiewicza z cenzurą)

 2. Czym jest pieśń w Wielkiej Improwizacji?

II Ogniwo centralne

 1. Podział klasy na grupy zadaniowe i rozdanie kart pracy.

 2. Praca w grupach ok. 10'

  1. G1 – Słownikowe znaczenie „arki przymierza”
   1. Odnajdź w termin „arka przymierza” w „Słowniku mitów i tradycji kultury” Władysława Kopalińskiego

   2. przeczytaj fragment „Konrada Wallenroda” A. Mickiewicza z podręcznika i dokonaj szkicowej analizy interpretacji

   3. kontroluj poprawność prezentacji poszczególnych grup

  2. G2 – Kontekst Biblijny
   1. analiza fragmentów Biblii zawierających frazę „arka przymierza”: K. Sędziów 20:24-30; 1. K. Samuela 4:2-7

   2. czym jest tu „arka przymierza”? Jaką funkcję pełni w społeczeństwie?

   3. przeczytaj fragment Konrada Wallenroda z podręcznika

  3. G3 – Arka przymierza w „Konradzie Wallenrodzie” A. Mickiewicza
   1. jak rozumiana jest tu „arka przymierza”

   2. wynotuj jej cechy

   3. określ jaką rolę ma spełnić „arka przymierza”

   4. przeczytaj cały fragment „Konrada Wallenroda” A. Mickiewicza z podręcznika

  4. G4 – Kim byli wajdeloci?
   1. przeczytaj definicję Kazimierza Władysława Wojcickiego i odnajdź w niej funkcje jakie pełnili w społeczeństwie litewskim wajdeloci

   2. Kto w „Konradzie Wallenrodzie” jest wajdelotą?

   3. Przeczytaj cały fragment „Konrada Wallenroda” A. Mickiewicza z podręcznika

  5. G5 – Pieśń gminna strofy 1-3
   1. co dają porównania pieśni gminnej do Arki przymierza, Archanioła, apostrofy i jaką funkcję pełnią?

   2. wynotuj cechy pieśni gminnej

   3. Przeczytaj cały fragment „Konrada Wallenroda” A. Mickiewicza z podręcznika

  6. G6 – Pieśń gminna strofy 4-5
   1. kto ją wykonuje w przedostatniej strofie? Dlaczego? Kim są „ojcowie bezdzietni”?

   2. Jaki efekt uzyskuje poeta porównując w ostatniej strofie pieśń gminną do trąby archanioła?

   3. Przeczytaj cały fragment „Konrada Wallenroda” A. Mickiewicza z podręcznika

 3. Prezentacja wniosków (maksymalnie pięciominutowe wystąpienia) ok. 25'

III Ogniwo końcowe:

Wnioski ogólne, które mają odpowiedzieć na pytania:

 1. Kto wg romantyków stanowi naród polski? Jak było do tej pory?

 2. Co (zdaniem romantyków) jest źródłem tożsamości narodowej Polaków?

 3. Czy zdaniem A. Mickiewicza Polska przetrwa mimo że spłonęła i obróciła się w ruinę?

 4. ***Przeanalizujcie również drzeworyt zamieszony w podręczniku.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.