Scenariusze lekcji języka polskiego, konspekty lekcji języka polskiego

Kordian - od spiskowca do szaleńca

 1. Szkoła: ZS nr 6 w Jastrzębiu Zdroju

 2. Klasa: II A
 3. Przedmiot: język polski

 4. Prowadzący: Arkadiusz Żmij – nauczyciel kontraktowy

 5. Program: Między tekstami

 6. Temat lekcji: Romantyczna biografia: od spiskowca do szaleńca

 7. Cele lekcji:

  1. ogólny: budowanie wiedzy o romantyzmie

  2. cele szczegółowe:
   • uczeń potrafi wyjaśnić na czym polega model romantycznego bohatera

   • uczeń potrafi scharakteryzować Kordiana na tle romantycznego bohatera

   • uczeń zna Monolog Kordiana na Mount Blanc

 8. Metody dydaktyczne:

  1. analizy i interpretacji

  2. analizy porównawczej
  3. heurezy
 9. Środki dydaktyczne:

  1. Podręcznik, tekst lektury

 10. Formy pracy:

  1. zbiorowa
  2. wykładu
 11. Bibliografia:

  1. T. Renk, T. Witkowska: Między tekstami, język polski, poradnik dla nauczyciela cz.3, Gdańsk: GWP, 2004 r.

  2. S. Rosiek, E. Nawrocka, B. Oleksewicz, G. Tomaszewska: Między tekstami, język polski, poradnik dla nauczyciela cz.3, Gdańsk: GWP, 2004 r.

Konspekt właściwy:

I Ogniwo wstępne:

-etap organizacyjny

-stworzenie sytuacji problemowej:

 1. kim jest bohater romantyczny?

 2. Jakim bohaterem jest Kordian?

 3. Mount Blanc i jej rola w literaturze i malarstwie?

II Ogniwo centralne

 1. Analiza stylistyczna fragmentu monologu Kordiana
  1. Wskazanie na składnię

  2. Wskazanie na dynamizm

  3. Wskazanie na funkcję ekspresywną

 2. Analiza fragmentu monologu Kordiana
  1. Cechy Kordiana nie pojawiające się u bohatera romantycznego

  2. Zachowania Kordiana
  3. Myśli Kordiana
  4. Słowa kluczowe
 3. Interpretacja porównawcza fragmentu monologu Kordiana J. Słowackiegoi Wielkiej Improwizacji z III cz. Dziadów A. Mickiewicza
  1. Cechy wspólne z romantycznym wzorcem bohatera – Konradem

   1. Wiara w swoją siłę
   2. Równość Bogu

   3. Wyjątkowość etc..

  2. Cechy Kordiana nie pojawiające się u bohatera romantycznego

   1. Słabość Kordiana
   2. Myśli samobójcze etc...

III Ogniwo końcowe:

Podsumowujące porównanie Kordiana – J. Słowackiego mutacji bohatera romantycznego w opozycji do bohatera A. Mickiewicza – Konrada III cz. Dziadów

Zadanie domowe

Przeczytaj i przynieś na lekcję tekst V sceny III aktu Kordiana J. Słowackiego

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.