Scenariusze lekcji języka polskiego, konspekty lekcji języka polskiego

Egzystencjalizm a Syzyf

 1. Szkoła: ZS nr 6 w Jastrzębiu Zdroju

 2. Klasa: 3 AB
 3. Przedmiot: język polski
 4. Prowadzący: Arkadiusz Żmij
 5. Program: Pamiętajcie o ogrodach
 6. Temat lekcji:Egzystencjalizm a Syzyf (Mit o Syzyfie w kontekście eseju A. Camusa Mit Syzyfa)

 7. Cele lekcji:

  1. ogólny: budowanie przekonania o starożytnych korzeniach kultury europejskiej

  2. cele szczegółowe:
   • uczeń potrafi wyjaśnić pochodzenie terminu syzyfowa praca

   • uczeń potrafi opowiedzieć mit o Syzyfie

   • uczeń zna artykuł A. Camusa Mit Syzyfa

 8. Metody dydaktyczne:

  1. burzy mózgów
  2. analizy i interpretacji
  3. analizy porównawczej
 9. Środki dydaktyczne:

  1. J. Parandowski Mitologia
  2. A. Z. Makowiecki, A. Markowski, W. Paszyński, T. Wroczyński, Pamiętajcie o ogrodach część 1 Antologia, WSiP: Warszawa, s. 68

  3. podręcznik: A. Z. Makowiecki, A. Markowski, W. Paszyński, T. Wroczyński, Pamiętajcie o ogrodach część 1, WSiP: Warszawa, s. 101

 10. Formy pracy:

  1. jednostkowa
  2. zbiorowa
 11. Bibliografia:

  1. A. Z. Makowiecki, A. Markowski, W. Paszyński, T. Wroczyński, Pamiętajcie o ogrodach część 1, WSiP: Warszawa, s. 101

  2. A. Z. Makowiecki, A. Markowski, W. Paszyński, T. Wroczyński, Pamiętajcie o ogrodach część 1 Antologia, WSiP: Warszawa, s. 68

  3. M. Adamczyk, B. Chrząstowska, J. T. Pokrzywniak. Starożytność-oświecenie. Podręcznik literatury dla klasy pierwszej szkoły średniej, WSiP: Warszawa, 1995 r.0

  4. J. Parandowski Mitologia
  5. M. Stworowa, M. Orlicka, Scenariusze lekcji języka polskiego, Innowacje: Goleszów, 1994 r.

 

Konspekt właściwy:

I Ogniwo wstępne:

-etap organizacyjny
-stworzenie sytuacji problemowej:
 1. Czy znacie tytuł Syzyfowe prace? Jak myślicie co on oznacza?

II Ogniwo centralne

 1. Sporządzenie planu wydarzeń do mitu o Syzyfie
 2. Opowiadanie mitu o Syzyfie na ocenę (1-2 osoby)
 3. Indywidualne czytanie artykułu Mit Syzyfa Alberta Camusa (Antologia) i odpowiadanie na pytania zapisane na tablicy:
  1. Jaka jest praca syzyfowa?
  2. Na czym polega podobieństwo pomiędzy Syzyfem a Chrystusem?

  3. Dlaczego mit o Syzyfie jest mitem tragicznym?

  4. Z kim w czytanym eseju porównywany jest Syzyf i co jest podstawą zaobserwowanych przez A. Camusa analogii?

  5. Czego uczy Syzyf człowieka według A. Camusa?

  6. Jakie cechy tej formy pisarskiej dostrzegasz?

III Ogniwo końcowe

wspólne omówienie artykułu Camusa na podstawie notatek.

krótka dyskusja, w której uczniowie zajmują stanowisko wobec artykułu

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.