Metody nauczania języka polskiego

Bibliografia metodyki nauczania języka polskiego (metody nauczania)

Bibliografia dla nauczyciela języka polskiego, który chce poszerzyć swoją wiedzę o metodach nauczania

 • Bauman T., Aktywizowanie uczenia się jako obiecująca perspektywa w myśleniu nauczycieli, w: "Problemy Wczesnej Edukacji" 2005, nr 1.
 • Binder G., Michaelis R., Trudności w nauce : skuteczne sposoby pracy z dzieckiem : pomóż swojemu dziecku. Warszawa 2003.
 • De Bono E., Naucz się myśleć kreatywnie, Warszawa 1998.
 • De Bono E., Naucz swoje dziecko myśleć, Warszawa 1995.
 • De Bono E., Sześć kapeluszy, czyli Sześć sposobów myślenia, Warszawa 1996.
 • Boucher F., Avard J., Podręcznik skutecznego uczenia się : słuchanie, notowanie, czytanie, zapamiętywanie, pisanie prac, zdawanie egzaminów : ćwiczenie koncentracji, kontrolowanie emocji, gospodarowanie czasem. Warszawa 2006.
 • Brudnik E., Knafel K., Doskonalenie Nauczycieli. Lehrerfortbildung. Słownik wybranych pojęć z definicjami – niemiecko-polski i polsko-niemiecki, Warszawa 1997.
 • Brudnik E., Moszyńska A. Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2003.
 • Buczny J., Różne sposoby na to, żeby chciało się chcieć, w: "Psychologia w Szkole" 2006, nr 3.
 • Buehl D., Strategie aktywnego nauczania, czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się. Kraków 2004.
 • Bula D., O wielkiej roli motywowania w: "Język Polski w Szkole" 2008, nr 4.
 • Buzan T. Mapy twoich myśli, Łódź 1999.
 • Buzan T., Genialna pamięć, Łódź 2007.
 • Chrabąszcz M., „Archiwum notatek” –funkcjonalny sposób gromadzenia informacji, w: "Język Polski w Gimnazjum" 2004, nr 4.
 • Covey S., Siedem nawyków skutecznego działania, Warszawa 1998.
 • De Bono E., Jak stosować myślenie lateralne. Rozwiązywanie problemów metodą pozalogiczną, Warszawa 1999.
 • Denek K., Metody dydaktyczne a aktywność i kreatywność uczniów, w: "Kwartalnik Edukacyjny" 2007, nr 1.
 • Doman G., Jak nauczyć małe dziecko czytać, Bydgoszcz 1992.
 • Fischer R., Uczymy jak się uczyć, Warszawa 1999.
 • Glasser W., Każdy uczeń może osiągnąć sukces, Łódź 2005.
 • Głowacki S., Metoda projektów jako narzędzie integracji, Kielce 1999.
 • Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Poznań 1997.
 • Goźlińska E., Słowniczek nowych terminów w praktyce szkolnej, Warszawa 1997.
 • Handy C., Wiek przezwyciężonego rozumu, Warszawa 1998.
 • Harmin M., Duch klasy : jak motywować uczniów do nauki?, Warszawa 2004.
 • Kawecki I., Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu, Kraków 2003.
 • Kopeczek J., Praca metodami psychoaktywnymi, Tarnobrzeg 1994.
 • Kruszefski K., Sztuka Nauczania: Czynności nauczyciela, Warszawa 1991.
 • Krzyżewska J., Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, Suwałki 1998.
 • Kubiczek B., Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się?, Opole 2005.
 • Kujawiński J., Szkoła dialogu i samodzielnego uczenia się uczniów, Poznań 2006.
 • Kupisiewicz C. Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996.
 • Nagajowa M., ABC metodyki języka polskiego, Warszawa 1995.
 • Nalaskowski S. Metody nauczania, Toruń 1998.
 • Pedagogika, pod red. Milerski B., Śliwierski B., Warszawa 2000.
 • Perrot E., Efektywne nauczanie, Warszawa 1995.
 • Philips D. C., Soltis J. F., Podstawy wiedzy o nauczaniu. Gdańsk 2003.
 • Semler R., Na przekór stereotypom: tajemnica sukcesu najbardziej niezwykłego przedsiębiorstwa na świecie, Warszawa 1998.
 • Senge P. M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Warszawa 1998.
 • Świeca M., Drama w edukacji, Kielce 1996.

metody, nauczania, nauczanie, dydaktyka, języka polskiego, bibliografia, metodyka, nauczyciel, nauczyciela, aktywne, naucz
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.