Podręczniki do nauczania języka polskiego

Subcategories

 • Szkoła podstawowa

  Znajdują się tu zatwierdzone przez MEN podręczniki do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej (II etap kształcenia).

 • Gimnazjum

  Znajdują się tu zatwierdzone przez MEN podręczniki do nauczania języka polskiego w gimnazjum (III etap kształcenia).

 • Liceum i technikum

  Znajdują się tu zatwierdzone przez MEN podręczniki do nauczania języka polskiego w szkole średniej (IV etap kształcenia).

 • Zasadnicza szkoła zawodowa

  Znajdują się tu zatwierdzone przez MEN podręczniki do nauczania języka polskiego w zasadniczej szkole zawodowej (IV etap kształcenia).

 • Liceum i technikum uzupełniające
  Znajdują się tu zatwierdzone przez MEN podręczniki do nauczania języka polskiego w liceum i technikum uzupełniającym (IV etap kształcenia).
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.