Podręcznik do nauczania języka polskiego w liceum uzupełniającym, w technikum uzupełniającym

Podręczniki do nauczania polskiego (liceum, technikum uzupełniające) - stara podstawa programowa

Lista podręczników do nauczania języka polskiego w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym, technikum uzupełniającym zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowanych na bazie starej podstawy programowej.

Język polski. Literatura, język, kultura. Część 1. Podręcznik dla dwuletniego liceum uzupełniającego i trzyletniego technikum uzupełniającego po zasadniczej szkole zawodowej. REA. (68/05).

Kowara A.

Język polski. Literatura, język, kultura. Część 2. Podręcznik dla dwuletniego liceum uzupełniającego i trzyletniego technikum uzupełniającego po zasadniczej szkole zawodowej. REA. (36/06).

Kowara A.

Język polski. Literatura, język, kultura. Część 3. Podręcznik dla dwuletniego liceum uzupełniającego i trzyletniego technikum uzupełniającego po zasadniczej szkole zawodowej. REA. (150/06).

Kowara A.

Źródło: http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/podreczniki/58

 

 

 1. Biała A., Krawczyk A. - Język, literatura, kultura. Wypisy i zadania. Klasa I. Liceum i technikum (zakres podstawowy i rozszerzony). WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE ZNP. (132/02).

 2. Biała A., Krawczyk A. - Język, literatura, kultura. Wypisy i zadania. Klasa II. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. (zakres podstawowy i rozszerzony). WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE ZNP. (268/03).

 3. Biała A., Krawczyk A. - Język, literatura, kultura. Wypisy i zadania. Klasa III. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (zakres podstawowy i rozszerzony). WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE ZNP. (124/04).

 4. Biedrzycki K., Chojnacki R. - Opowieść o człowieku. Klasa 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. ZNAK. (70/04).

 5. Biedrzycki K., Pasieka D., Pędracka B. - Opowieść o człowieku. Klasa I. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. ZNAK. (59/02).

 6. Biedrzycki K., Pasieka D., Pędracka B. - Opowieść o człowieku. Klasa II. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. "ZNAK DLA SZKOŁY". (110/03).

 7. Biedrzycki K., Pasieka D., Pędracka B., Kozak B. - Opowieści o człowieku. Język polski. Klasa 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilpwanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym (nowe wydanie); Warsztaty maturzysty. ZNAK. (26/05).

 8. Bobiński W., Janus-Sitarz A., Kołcz B. - Barwy epok. Kultura i literatura. Część 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresach podstawowym i rozszerzonym. WSiP S. A.. (19/04).

 9. Bobiński W., Janus-Sitarz A., Kołcz B. - Barwy epok. Kultura i literatura. Część 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresach podstawowym i rozszerzonym (wydanie nowe). WSiP S. A.. (83/08).

 10. Bobiński W., Janus-Sitarz A., Kołcz B. - Barwy epok. Kultura i literatura. Klasa 1. Kształcenie w zakresach podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Część 1 (wydanie nowe). WSiP S. A.. (73/06).

 11. Bobiński W., Janus-Sitarz A., Kołcz B. - Barwy epok. Kultura i literatura. Klasa 2. Kształcenie w zakresach podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Część 2 (wydanie nowe). WSiP S. A.. (39/07).

 12. Bojczewska T., Szpatuśko M., Trochimiuk G., Trzeszczyńska J. - Wędrówka do żródeł. Romantyzm. Pozytywizm. Młoda Polska. Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego oraz językowego dla klasy II liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy. ADAM. (157/05).

 13. Bojczewska T., Szczepańska M., Trochimiuk G., Treszczyńska J. - Wędrówka do źródeł. Starożytność, średniowiecze i czasy nowożytne. Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego oraz językowego. Zakres podstawowy. Klasa I. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. ADAM. (366/03).

 14. Bojczewska T., Szczepańska M., Trochimiuk G., Trzeszczyńska J. - Wędrówka do źródeł. Część I. Starożytność. Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego oraz językowego. Zakres rozszerzony. ADAM. (186/03).

 15. Bojczewska T., Szczepańska M., Trochimiuk G., Trzeszczyńska J. - Wędrówka do źródeł. Część II. Średniowiecze i czasy nowożytne. Podręcznik do kształcenia literacko - kulturowego oraz językowego. Zakres rozszerzony i zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. ADAM. (344/03).

 16. Bojczewska T., Szpatuśko M., Trochimiuk G., Trzeszczyńska J. - Wędrówka do źródeł. Część II. Pozytywizm. Młoda Polska. Podręcznik dla klasy II liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. ADAM. (98/05).

 17. Bojczewska T., Szpatuśko M., Trochimiuk G., Trzeszczyńska J. - Wędrówki do źródeł. Część I. Romantyzm. Podręcznik dla klasy II liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. ADAM. (74/05).

 18. Borowski A. - Literatura polska i powszechna. Starożytność - Oświecenie. Podręcznik dla klasy I liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. WYDAWNICTWO LITERACKIE. (153/02).

 19. Bralczyk J., Mosiołek-Kłosińska K., Gruszczyński W. (z tekstami Ogórka M.) - Wiem co mówię. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy I liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (zakres podstawowy i rozszerzony). M. ROŻAK. (121/02).

 20. Brandeburska E., Wnuk-Gełczewska B. - Język polski. Wśród znaków kultury. Kształcenie literacko-kulturowe. Część 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy. MAC EDUKACJA. (178/02).

 21. Brandeburska E., Wnuk-Gełczewska B. - Język polski. Wśród znaków kultury. Kształcenie literacko-kulturowe. Klasa 1, część 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. MAC EDUKACJA. (55/03).

 22. Brandeburska E., Wnuk-Gełczewska B. - Język polski. Wśród znaków kultury. Kształcenie literacko-kulturowe. Klasa 1. Część 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. MAC EDUKACJA. (226/03).

 23. Brandeburska E., Wnuk-Gełczewska B. - Język polski. Wśród znaków kultury. Kształcenie literacko-kulturowe. Klasa 2. Część 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. MAC EDUKACJA. (288/03).

 24. Brandeburska E., Wnuk-Gełczewska B. - Język polski. Wśród znaków kultury. Kształcenie literacko-kulturowe. Klasa 2. Część 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. MAC EDUKACJA. (63/04).

 25. Brandeburska E., Wnuk-Gełczewska B. - Język polski. Wśród znaków kultury. Kształcenie literacko-kulturowe. Klasa 3. Część 1. Pierwsze dziesięciolecia XX wieku. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (zakres podstawowy i rozszerzony). MAC EDUKACJA. (235/04).

 26. Brandeburska E., Wnuk-Gełczewska B. - Język polski. Wśród znaków kultury. Kształcenie literacko-kulturowe. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Część 2. MAC EDUKACJA. (109/05).

 27. Budna K., Manthey J. - Język polski 4. Kształcenie kulturowo - literackie i językowe. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. OPERON. (155/08).

 28. Chemperek D., Kalbarczyk A. - Język polski. Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka. Starożytność - średniowiecze. Podręcznik. Liceum i technikum, klasa 1, część 1. WSiP S. A.. (26/08).

 29. Chemperek D., Kalbarczyk A. - Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka. Renesans - preromantyzm. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 1, część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. WSiP S. A.. (128/08).

 30. Chemperek D., Kalbarczyk A., Trześniowski D. - Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka. Wiek XIX. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa II. Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. WSiP S. A.. (218/08).

 31. Chemperek D., Kalbarczyk A., Trześniowski D. - Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka. Język polski. Klasa 2. Część 2. WSiP S. A.. (56/09/S).

 32. Chrząstowska B. - Skarbiec języka, literatury, sztuki. Podręcznik dla klas I - III liceum ogólnokształcącego i profilowanego. Zakres podstawowy i rozszerzony. NAKOM. (243/02).

 33. Chrząstowska B. - Skarbiec języka, literatury, sztuki. Wypisy z ćwiczeniami dla klasy I liceum ogólnokształcącego i profilowanego. Zakres podstawowy i rozszerzony. Kultura XX wieku i jej tradycje. NAKOM. (303/02).

 34. Chrząstowska B. (red.) - Skarbiec języka, literatury, sztuki. Wypisy z ćwiczeniami dla klasy II liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Kultura XX wieku i jej tradycje. NAKOM. (269/03).

 35. Chrząstowska B. (red.) - Skarbiec języka, literatury, sztuki. Wypisy z ćwiczeniami dla klasy III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Staropolskie korzenie współczesności. NAKOM. (180/04).

 36. Dominik-Stawicka D., Czarnota E. - Język polski 3. Kształcenie kulturowo-literackie i językowe. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla licum i technikum. OPERON. (158/07).

 37. Drabik B., Pstrąg J., Zawadzki A. - Klucz do świata. Literatura, język, komunikacja. Podręcznik do języka polskiego, klasa I, część II. WYD.SZKOLNE PWN. (134/07).

 38. Drabik B., Pstrąg J., Zawadzki A. - Klucz do świata. Literatura, język, komunikacja. Podręcznik do języka polskiego, klasa II, część 1. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy i rozszerzony. WYD.SZKOLNE PWN. (73/08).

 39. Drabik B., Pstrąg J., Zawadzki A. - Klucz do świata. Literatura, język, komunikacja. Podręcznik do języka polskiego, klasa II, część 1. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy i rozszerzony. WYD.SZKOLNE PWN. (154/08).

 40. Drabik B., Pstrąg J., Zawadzki A. - Klucz do świata. Literatura, język, komunikacja. Podręcznik do języka polskiego. Klasa II. Część 2. WYD.SZKOLNE PWN. (10/09/S).

 41. Drabik B., Pstrąg J., Zawadzki A. - Klucz do świata. Literatura, język, komunikacja. Podręcznik do języka polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Klasa WYD.SZKOLNE PWN. (57/09/S).

 42. Drabik B., Pstrąg J., Zawadzki A. - Klucz do świata. Literatura, język, komunikacja. Zakres podstawowy i rozszerzony. Część 1. WYD.SZKOLNE PWN. (40/07).

 43. Dunaj E., Zagórska B. - Język polski 5. Kształcenie kulturowo-literackie i językowe. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. OPERON. (29/09/S).

 44. Dybalska R., Piersiak T., Timofiejew A., Zagórska B. - Język polski. Tu zawsze była Europa. Podręcznik dla szkół średnich. Część 1. Zakres podstawowy. Zakres rozszerzony. AKADEMOS. (291/02).

 45. Gis A., Kaniewski J. - Moja polszczyzna. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy drugiej liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. NOWA ERA. (155/03).

 46. Gis A., Kaniewski J. - Moja polszczyzna. Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy I liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. ARKA. (108/02).

 47. Gis S., Kaniewski J. - Moja polszczyzna. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. NOWA ERA. (165/04).

 48. Gromadzka B. - Język polski. Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy I liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. ARKA. (119/02).

 49. Gromadzka B. - Język polski. Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy drugiej liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (zakres podstawowy i rozszerzony) NOWA ERA. (182/03).

 50. Gromadzka B. - Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym. NOWA ERA. (150/04).

 51. Grzymała J., Hoffman-Piotrowska E.. Trędowska B. - W kręgu tradycji. Język polski w liceach i technikach. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa I. PAZDRO. (150/05).

 52. Jagiełło U., Janicka-Szyszko R., Steblecka M. - Język polski 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. OPERON. (125/07).

 53. Janicka-Szyszko R., Steblecka M. - Język polski 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie kulturowo-literackie i językowe, zakres podstawowy i rozszerzony. OPERON. (143/07).

 54. Jędrychowska M., Kłakówna Z. A., Kołodziej P., Szudek E., Waligóra J. - To lubię! Kształcenie kulturowo-literackie. Klasa I. Liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. WYDAWNICTWO EDUKACYJNE. (100/02).

 55. Karaś H., Wierzbicka-Piotrowska E. - Język polski. Wśród znaków kultury. Kształcenie językowe. Retoryka. Klasa 1. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. MAC EDUKACJA. (399/02).

 56. Karaś H., Wierzbicka-Piotrowska E. - Język polski. Wśród znaków kultury. Kształcenie językowe. Stylistyka. Klasa 3. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. MAC EDUKACJA. (8/05).

 57. Karaś H., Wierzbicka-Piotrowska E. - Język polski. Wśród znaków kultury. Kultura językowa. Kształcenie językowe. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. MAC EDUKACJA. (410/03).

 58. Klejnocki J., Łazińska B., Zdunkiewicz-Jedynak D. - Język polski. Literatura i nauka o języku (część 1 - do pracy w szkole, część 2 - do pracy w domu). Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Klasa I (kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym). WYD.SZKOLNE PWN. (44/02).

 59. Klejnocki J., Łazińska B., Zdunkiewicz-Jedynak D. - Język polski. Słowa i teksty. Literatura i nauka o języku (część 1 - do pracy w szkole, część 2 - do pracy w domu). Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Klasa III. Zakres podstawowy i rozszerzony. WYD.SZKOLNE PWN. (143/04).

 60. Kłakówna Z. A., Kołodziej P., Łubniewska E., Waligóra J. - To lubię! Kształcenie kulturowo-literackie. Klasa II. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. WYDAWNICTWO EDUKACYJNE. (285/03).

 61. Kłakówna Z. A., Kołodziej P., Waligóra J. - To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Kształcenie kulturowo-literackie. Klasa III. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. WYDAWNICTWO EDUKACYJNE. (252/04).

 62. Kłakówna Z. A., Steczko I., Martyniuk W. - To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Kształcenie językowe. Klasa II. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. WYDAWNICTWO EDUKACYJNE. (395/03).

 63. Kłakówna Z. A., Steczko I., Martyniuk W. - To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Kształcenie językowe. Klasa III. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. WYDAWNICTWO EDUKACYJNE. (253/04).

 64. Kopciński J., Gruszczyńska E. (współpraca) - Przeszłość to dziś. Literatura - język - kultura. Podręcznik dla klasy III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym). STENTOR. (200/04).

 65. Kopciński J., Zawisławska M. - Przeszłość to dziś. Literatura - język - kultura. Podręcznik do języka polskiego dla klasy III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym (wydanie zmienione i poprawione). STENTOR. (138/08).

 66. Kowalikowa J., Żydek-Bednarczuk U. - Barwy epok. Nauka o języku. Część 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. WSiP S. A.. (25/02).

 67. Kowalikowa J., Żydek-Bednarczuk U. - Barwy epok. Nauka o języku. Część 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. WSiP S. A.. (60/03).

 68. Kowalikowa J., Żydek-Bednarczuk U. - Barwy epok. Nauka o języku. Część 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. WSiP S. A.. (6/04).

 69. Krzyżyk D. - Odcień słowa. Język polski. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa I. Podręcznik do kształcenia językowego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników. VIDEOGRAF EDUKACJA. (239/03).

 70. Łazińska B., Zdunkiewicz-Jedynak D., Klejnocki J. - Język polski. Słowa i teksty. Literatura i nauka o języku (część 1 - do pracy w szkole, część 2 - do pracy w domu). Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Klasa II. Zakres podstawowy. Zakres rozszerzony. WYD.SZKOLNE PWN. (57/03).

 71. Makowiecki A. Z., Markowski A., Paszyński W., Wroczyński T. - Pamiętajcie o ogrodach... Kultura. Literatura. Język. Część III. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Pamiętajcie o ogrodach... Kultura. Literatura. Język. Część III. Antologia. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. WSiP S. A.. (5/04).

 72. Makowiecki A. Z., Markowski A., Paszyński W., Wroczyński T. - Pamiętajcie o ogrodach... Kultura. Literatura. Język. Część 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Pamiętajcie o ogrodach... Kultura. Literatura. Język. Część 2. Antologia. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. WSiP S. A.. (39/03).

 73. Makowiecki A. Z., Markowski A., Paszyński W., Wroczyński T. - Pamiętajcie o ogrodach... Kultura. Literatura. Język. Część 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Pamiętajcie o ogrodach... Kultura. Literatura. Język. Część 1. Antologia. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. WSiP S.A. (5/02).

 74. Milewska B., Milewska I. - Język polski 2. Kształcenie językowe. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. OPERON. (201/03).

 75. Milewska B., Milewska I. - Język polski 3. Kształcenie językowe. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. OPERON. (1/04).

 76. Milewska B., Milewska I. - Kształcenie językowe 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. OPERON. (187/02).

 77. Moszczyńska-Góra G., Maniecka B., Synowiec E. - Język polski dziś. Podręcznik do języka polskiego dla klasy I liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum przeznaczony do kształcenia w zakresie podstawowy i rozszerzony. KLEKS. (181/02).

 78. Mrowcewicz K. (współ. Karolczuk A.) - Przeszłość to dziś. Literatura - język - kultura. Część 1 i 2. Podręcznik dla klasy I liceum i technikum (kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym). STENTOR. (130/02).

 79. Mrowcewicz K. - Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura. Klasa I. Część 1. STENTOR. (55/09/S).

 80. Nawarecki A., Siwicka D., Gruszczyńska E., (współ). - Przeszłość to dziś. Literatura - język - kultura. Część 1. Podręcznik dla klasy I liceum i technikum (kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym). STENTOR. (199/03).

 81. Nawrocki M., Stala M. - Literatura polska. Pozytywizm. Podręcznik dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. WYDAWNICTWO LITERACKIE. (287/03).

 82. Niemczyńska M. - Człowiek w świecie uczuć. Język polski 3. Kształcenie kulturowo-literackie. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. OPERON. (246/04).

 83. Niemczyńska M. - Człowiek w świecie wartości. Język polski 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. OPERON. (170/03).

 84. Niemczyńska M. (wsp. Friedmann D.) - Człowiek w świecie tradycji. Język polski 1. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. OPERON. (175/02).

 85. Ostaszewska D., Siuciak M. - Język polski dziś. Odpowiednie dać myśli słowo. Podręcznik do nauki o języku dla klasy I liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum przeznaczony do kształcenia w zakresie podstawowym i rozszerzonym. KLEKS. (314/02).

 86. Paczoska E. - Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura. Klasa II. Część 2. STENTOR. (20/09/S).

 87. Paczoska E. (współ. Gruszczyńska E.). - Przeszłość to dziś. Literatura-język-kultura. Pozytywizm i Młoda Polska. Podręcznik do języka polskiego dla klasy II liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (zakres podstawowy i rozszerzony). Część 2. STENTOR. (50/04).

 88. Pawłowski M., Porembska K., Zych D. - Potęga słowa, Część 2. Podręcznik do języka polskiego dla klasy I liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. NOWA ERA. (75/07).

 89. Pawłowski M., Porembska K., Zych D. - Potęga słowa. Część 1. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik dla klasy 1. liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. NOWA ERA. (170/06).

 90. Pawłowski M., Porembska K., Zych D. - Potęga słowa. Podręcznik do języka polskiego. Klasa III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Część 1. 1918-1939. NOWA ERA. (7/09).

 91. Pawłowski M., Porembska K., Zych D. - Potęga słowa. Podręcznik do języka polskiego. Pozytywizm, Młoda Polska. Klasa II, Część 2. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. NOWA ERA. (115/08).

 92. Pawłowski M., Porembska K., Zych D. - Potęga słowa. Podręcznik do języka polskiego. Romantyzm. Klasa II. Część 1. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. NOWA ERA. (68/08).

 93. Przybylska R. - O języku polskim. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa I-III. WYDAWNICTWO LITERACKIE. (90/02).

 94. Rosiek S., Grześkowiak R., Nawrocka E., Oleksowicz B. - Język polski. Między tekstami. Część 2. Renesans. Barok. Oświecenie (echa współczesne). Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla liceum i technikum. GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE. (50/03).

 95. Rosiek S., Maćkiewicz J., Majchrowski Z. - Język polski. Między tekstami. Część 1. Początki. Średniowiecze (echa współczesne). Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla liceum i technikum. GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE. (247/02).

 96. Rosiek S., Majchrowski Z. - Język polski. Między tekstami. Część 5. Wiek XX. Współczesność. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE. (169/05).

 97. Rosiek S., Nawrocka E., Oleksowicz B., Tomaszewska G. - Język polski. Między tekstami. Część 3. Romantyzm (echa współczesne). Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla liceum i technikum. GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE. (397/03).

 98. Rosiek S., Oleksowicz B. - Język polski. Między tekstami. Część 4. Pozytywizm. Młoda Polska (echa współczesne). Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE. (85/05).

 99. Ryba J. (red.) - Śródziemnomorskie korzenie. Podręcznik do języka polskiego - klasa I. Kształcenie kulturowo-literackie oraz kształcenie językowe. Cykl 1 - 5 (zakres podstawowy i rozszerzony). PUBLISHER INNOWACJE. (433/02).

 100. Stala M. - Literatura polska. Romantyzm. Podręcznik dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. WYDAWNICTWO LITERACKIE. (206/03).

 101. Steczko I., Martyniuk W., Kłakówna Z. A. - To lubię! Kształcenie językowe. Klasa I. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. WYDAWNICTWO EDUKACYJNE. (182/02).

 102. Wyka M. - Historia literatury polskiej. Dwudziestolecie międzywojenne i okupacja. Podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. WYDAWNICTWO LITERACKIE. (166/04).

 103. Wyka M. - Literatura polska. Młoda Polska. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. WYDAWNICTWO LITERACKIE. (422/03).

 104. Wyka M. i Zespół. - Literatura polska po roku 1945. Podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. WYDAWNICTWO LITERACKIE. (40/05).

 105. Zeler B. - Odcień słowa. Język polski. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa I. Podręcznik dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników. VIDEOGRAF EDUKACJA. (393/02).

 106. Zgółka H., T. - Mówię, więc jestem. Podręcznik języka polskiego dla licealistów. Zakres podstawowy i rozszerzony. Od pierwszej klasy do matury. OD NOWA. (75/02).

 


podręcznik,język polski,języka polskiego,liceum,technikum,ogólnokształcące,uzupełniające,lista,spis,dopuszczony,MEN
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.