Problemowe metody nauczania języka polskiego

Debata oksfordzka (dyskusja oksfordzka)

Debata oksfordzka, często występuje również pod nazwą dyskusja oksfordzka, to bardzo ciekawa forma zaangażowania uczniów w lekcję. Najlepiej nadaje się do lekcji języka polskiego o tematach podsumowujących, syntetyzujących lub oceniających.

Dyskusja oksfordzka jako problemowa aktywizująca metoda nauczania języka polskiego

Zalety dyskusji oxfordzkiej:

Wady dyskusji oksfordzkiej:

uczniowie:
 • solidnie czytają książkę
 • uczą się zajmować własne stanowisko
 • uczą się słuchać racji przeciwnika i podważać jego argumentację
 • uczą się samodzielnej dyskusji z lekturą, oceny postępowania postaci, sytuacji
 • uczą się przygotowywać i prawidłowo komponować wypowiedź ustną
 • uczą się pracy w grupie
 • są aktywni, dobrze się bawią i zapominają, że są oceniani
 • lepiej poznają lekturę (nawet jeśli nie przeczytali)
 • dostają oceny
 • jeśli lektura nie została przeczytana przez klasę dyskusja staje się płytka i jałowa
 • 2, 3 aktywnych uczniów może zdominować dyskusję
 • trzeba kilku takich dyskusji by przemówienia zawierały kontrargumentację, były dobrze retorycznie skomponowane
 • znajdą się nieliczni uczniowie, którzy w ogóle nie zabiorą głosu (w zależności od czasu trwania dyskusji)

 

Przebieg dyskusji oksfordzkiej:

 1. Przed przeczytaniem lektury podaje się temat dyskusji i poleca uczniom szukać argumentów i dowodów w tekście.
 2. Przed lekcją - dyskusją oksfordzką nauczyciel zadaje do domu przygotowanie argumentów i dowodów do dyskusji (ważne aby każdy uczeń przygotowywał argumenty i kontrargumenty).
 3. Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy (pierwsza grupa dowodzi pierwszej tezy, a druga dowodzi jej antytezy) np. Sonia jest święta lub Sonia jest upadła
 4. Nauczyciel wybiera jury (ilość osób dowolna od 1 do trzech) - w kompetencja jury leży pilnowanie ograniczeń czasowych wypowiedzi i pytań, liczenie pytań, ocena odpowiedzi – dzięki jury uczniowie mają wrażenie, że są sprawiedliwiej oceniani – mimo że decydujący głos ma zawsze nauczyciel. Informacja o tym, że to uczeń będzie decydował czy chce by uzyskana ocena była wpisana do dziennika (w ten sposób nauczyciel likwiduje paraliżujący strach przed wystąpieniem na ocenę).
 5. Nauczyciel wyjaśnia zasady dyskusji.
 6. Nauczyciel konsultuje się z jury i informuje uczniów o ocenach (oceny powinny uwzględniać poziom przemówienia (kontrargumentacja, retoryczność, zwrot do odbiorców, sensowność wywodu, siła argumentu i niepodważalność dowodów, obrona swego stanowiska w trakcie udzielania odpowiedzi na pytania) i aktywność w postaci pytań – np. 3 pytania podnoszą ocenę o stopień).
 7. Dobrze jest w trakcie dyskusji wykluczyć z niej najaktywniejszych uczniów (po osiągnięciu najwyższych stopni ), by dać w ten sposób szansę wykazania się innym uczniom.

Zasady prawidłowo przeprowadzonej debaty oksfordzkiej:

 • uczniowie muszą mieć czas żeby dobrze się przygotować do debaty oksfordzkiej
 • nie wolno powtarzać argumentów
 • w jednej turze każdy uczeń może zadać tylko jedno pytanie mówcy
 • każdy uczeń przemawia do przeciwnej grupy ze środka sali
 • jeden uczeń przedstawia jeden argument poparty kilkoma dowodami – czas wystąpienia 2 minuty
 • po prezentacji mówca odpowiada na pytania zadawane przez członków obu grup (to mogą być pytania wzmacniające argumentację lub ją podważające) – on wybiera pytających – czas 2 minuty
 • oratorzy z obu grup przemawiają naprzemiennie (ich wystąpienia powinny nawiązywać do argumentów poprzednika)
 • pytania skierowane do mówcy muszą odnosić się do treści poruszonej w oracji (nie do osoby i nie do innych sytuacji, postaci)
 • dyskusja kończy się 10 minut przed dzwonkiem

Przykład debaty oksfordzkiej:

Dyskusja na temat: Jaki jest człowiek według Fiodora Dostojewskiego (na podstawie Zbrodni i kary)?

 


debata oksfordzka, dyskusja oksfordzka, metody nauczania, metoda, nauczania, aktywizująca, problemowa, metody, metoda nauczania, język polski, aktywizująca metoda nauczania, metoda aktywizująca
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.