Problemowe metody nauczania języka polskiego

Burza mózgów

Burza mozgów jest raczej metodą wspomagającą uczenie jezyka polskiego. Przydaje się gdy trzeba klasę obudzić, zachęcić, rozruszać. Wspaniale oczyszcza atmosferę i angażuje młodzież w lekcję.

Burza mózgów jako problemowa aktywizująca metoda nauczania języka polskiego

Zalety burzy mózgów:

Wady burzy mózgów:

Znosi zahamowania (natury socjologicznej i psychologicznej) powstrzymujące ludzi przed wykorzystaniem wszystkich możliwości swojego umysłu.

Aktywizuje nawet najsłabszych uczniów do pracy.

Tworzy sytuację, która wspiera kreatywność poszczególnych jednostek.

Spontaniczność i naturalność

poprawia nastrój grupy, rozluźnia atmosferę, Wyraźnie rozwesela uczniów, co pozytywnie wpływa na dalszy ciąg lekcji

Stanowi świetny punkt wyjścia do dalszej pracy na lekcji oraz do pracy w grupach

Powoduje trochę zamieszania przy zapisywaniu myśli

Może sprawić problem z przywróceniem dyscypliny

Pomysły zgłaszane są szybciej niż zapisywane są na tablicy

Nie każdy problem można w ten sposób rozwiązywać

Nauczyciel musi uważać by nie zdławić swobody i jednocześnie zachęcać do aktywności

Nie jest to samodzielna metoda nauczania (zawsze trzeba ją wykorzystywać z innymi)

Nie wolno stawiać pytań zamkniętych, ale otwarte (im więcej dopuszczają odpowiedzi, tym lepsze).

 

Przebieg:

 1. Nauczyciel zgłasza problem, który trzeba rozwiązać

 2. Uczniowie spontanicznie podają rozwiązania

 3. Wspólna analiza i synteza zebranych pomysłów

  1. weryfikacja każdego pomysłu oddzielnie

  2. weryfikacja grup pomysłów (przez nauczyciela lub przez grupy uczniów)

 4. Uczynienie rozwiązań zaproponowanych przez uczniów punktem wyjścia dla dalszej części lekcji (np. interpretacji wiersza)

 

Zasady prawidłowo przeprowadzonej burzy mózgów:

 • można zgłaszać nieograniczoną ilość pomysłów

 • za jednym zgłoszeniem można zgłosić tylko jeden pomysł

 • nauczyciel decyduje o tym, kto zabiera głos

 • żaden pomysł nie może być oceniany

 • nie notuje się autora pomysłu

 • zapisane pomysły mogą być podstawą do następnych

 • dopuszcza się absolutnie wszystkie rozwiązania (także absurdalne i nieprawdopodobne)

 • jeśli klasa jest ospała, nieśmiała dobrze połączyć to z ruchem – niech autor pomysłu zapisuje go na tablicy, w przeciwnym przypadku trzeba wyznaczyć sekretarzy, którzy będą zapisywać zgłaszane propozycje.

Przykład:

Temat lekcji: Analiza Ody do młodości Adama Mickiewicza

Problem 1. Jakie znacie synonimy, frazeologizmy związane z młodością?

Burza mózgów

Problem 2. Jakie znacie synonimy, frazeologizmy związane ze starością?

Burza mózgów

Wnioski z obu burz mózgów pokazują dualistyczny obraz tych pojęć. Można go wzmocnić definicjami ze słowników. To z kolei stanowi świetny punkt wyjścia do analizy „Ody do młodości” Adama Mickiewicza

 


burza mózgów, metoda, nauczania, metody, dyskusja, metody aktywizujące, zalety, wady, zasady przeprowadzenia, przykład, język polski, metody nauczania, dydaktyka, Oda do młodości, Adam Mickiewicz

 

{linkr:related;keywords:metody+nauczania;limit:5;title:Zobacz+tak%C3%85%C2%BCe%3A}

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.