Problemowe metody nauczania języka polskiego

Metoda sytuacyjna- aktywizująca metoda nauczania

Tu niedługo ukaże się artykuł. Jeśli chcesz przyspieszyć rozwój serwisu zapraszamy do publikowania tekstów.

Tekst wprowadzający.

Metoda sytuacyjna jako aktywizująca problemowa metoda nauczania języka polskiego

Zalety metody sytuacyjnej:

Wady metody sytuacyjnej:

 • Aktywizuje uczniów do pracy
 • Tworzy sytuację, która wspiera empatię poszczególnych jednostek i całej klasy.
 • Uczy analizy różnych sytuacji i samodzielnego wyszukiwania rozwiązań
 • Uczy modelowania rzeczywistości.
 • Bez omówienia informacje będą niepełne.
 • Uczniowie nie współtworzą lekcji, ale ograniczają się tylko do analizy wstępnie podanych informacji.


Przebieg metody sytuacyjnej:

 1. Nauczyciel przedstawia opis sytuacyjny (wykorzystujący schematy, urywki filmów, szkiców)

 2. Nauczyciel formułuje polecenia

 3. Zbieranie dodatkowych i uzupełnianie dotychczasowych informacji w formie wywiadu z nauczycielem

 4. Praca z całą klasa nad każdym poleceniem lub wykorzystanie podziału na grupy. Ten etap pracy może również zostać zadany do domu.

 5. Omówienie, które ocenia zaangażowanie klasy/grup i uzupełnia zgromadzoną wiedzę

Zasady prawidłowo przeprowadzonej metody sytuacyjnej:

 • Kolejne zasady

Przykład lekcji z metodą sytuacyjną:

Temat lekcji: Rola Gospodarza w czynie niepodległościowym w „Weselu” S. Wyspiańskiego

Opis sytuacyjny stanowi lektura fragmentu filmu A. Wajdy „Wesele”, w którym Wernyhora odwiedza Gospodarza.

Zadania:

 • Kim jest Gospodarz?
 • Do jakiej grupy społecznej można zaliczyć Gospodarza?
 • Dlaczego Wernyhora wybiera właśnie Gospodarza?
 • Jak może postąpić Gospodarz?
 • Które z rozwiązań powinien wybrać? Dlaczego?
 • Co zrobił Gospodarz (na podstawie dramatu S. Wyspiańskiego)?
 • Dlaczego wybrał takie rozwiązanie?
 • O czym świadczy ten wybór?

Omówienie

Nauczyciel generalizuje wnioski na całe polskie społeczeństwo lub pomaga uczniom spojrzeć na problem z szerszej perspektywy i większego dystansu ukazując „Wesele” jako głos wpisujący się w odżywający na nowo nurt niepodległościowych idei.


 


metoda sytuacyjna, aktywizująca, problemowa, metoda, metoda nauczania, język polski, aktywizująca metoda nauczania, metoda aktywizująca, metody nauczania,

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.