Programy nauczania języka polskiego w liceum i technikum

Programy nauczania polskiego (liceum, technikum) - stara podstawa programowa

Spis programów nauczania języka polskiego w szkole średniej (liceum, technikum, liceum profilowane) powstałych na bazie starej podstawy programowej.

Tytuł programu Autor Nr dopuszczenia
Język, literatura, kultura. Program nauczania języka polskiego w trzyletnim liceum - zakres podstawowy i rozszerzony.

Alina Biała, Ireneusz Bobrowski,
Alicja Krawczyk, Andrzej Łopata
Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
ul. Jagiellońska 23, 25-610 Kielce,
tel.: (041) 346-21-81
tel./faks: (041) 346-21-80
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

DKW-4015-33/01

Język polski. Program Nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresach podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym).

Małgorzata Niemczyńska 
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
ul. Dębogórska 44-46, 84-230 Rumia, 
tel. (058) 679-53-53, 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

DKW-4015-34/01

Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym.

Beata Gromadzka
Wydawnictwo Szkolne Romy Koper ARKA 
ul. Towarowa 45, 61-896 Poznań, 
tel. (061) 853-81-20, fax 853-81-20 w.106

DKOS-4015-8/02

To lubię! Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum.

Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Piotr Kołodziej, Waldemar Martyniuk, Halina Mrazek, Marta Potaś, Iwona Sieczko, Elżbieta Szudek, Janusz Waligóra 
Wydawnictwo Edukacyjne
ul. Wielkotyrnowska 35, 31-326 Kraków, 
tel./fax (012) 626-08-18, 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

DKW-4015-9/02

"Pamiętajcie o ogrodach...". Kultura. Literatura. Język. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie w zakresach podstawowym i rozszerzonym.

Andrzej Markowski, Włodzimierz Paszyński, Tomasz Wroczyński
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa,
tel. 576-25-00, fax 576-25-09
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

DKOS-4015-16/02

Lekcja czytania. Program nauczania języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum - kształcenie ogólne zakres podstawowy.

Anna Sobala-Zbroszczyk, Iwona Kutrzyk-Jurków 
Wydawnictwo NOWA ERA
Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, 
tel. (022) 570-25-80, fax 570-25-81

DKOS-4015-22/02

Lekcja czytania. Program nauczania języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego - kształcenie ogólne zakres podstawowy i rozszerzony.

Anna Sobala-Zbroszczyk, Iwona Kutrzyk-Jurków 
Wydawnictwo NOWA ERA
Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, 
tel. (022) 570-25-80, fax 570-25-81

DKOS-4015-23/02

Wśród znaków kultury. Program kształcenia literacko-kulturowego i językowego w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

Elżbieta Brandenburska, Barbara Wnuk-Giełczewska, Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska 
MAC EDUKACJA S. A. 
ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce, 
Biuro Handlowe w Warszawie, 
ul. Wita Stwosza 15 a, 02-681 Warszawa, 
tel. (022) 847-19-88, tel./fax 843-18-88

DKOS-4015-32/02

Przez labirynt. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Krzysztof Chlipalski, Magdalena Rud 
Wydawnictwo JUKA
ul. Renesansowa 39, 01-905 Warszawa, 
tel. (022) 864-98-22 do 25, tel./fax 864-98-26

DKOS-4015-40/02

Język polski. Program nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Jerzy Sosnowski, Jarosław Klejnocki 
Wydawnictwo Szkolne PWN
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa, 
bezpłatna infolinia: 0 800223344, fax (022) 831-26-16, 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

DKOS-4015-45/02

Człowiek wobec czasu i kultury. Program nauczania języka polskiego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników (kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym).

Aleksandra Chomiuk, Anna Bojanowicz-Polak 
PUBLISHER-INNOWACJE
ul. Ustrońska 24, 43-440 Goleszów, 
tel. (033) 852-77-07, fax 852-78-44

DKOS-4015-50/02

Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum.

Kazimiera Górecka, Grażyna Maszczyńska-Góra, Janina Kwiek-Osiowska 
Wydawnictwo KLEKS
ul. Olszówka 62, 43-309 Bielsko-Biała, 
tel./fax (033) 812-43-09, 812-29-59, 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

DKOS-4015-58/02

Opowieść o człowieku. Program nauczania języka polskiego w trzyletnim liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum.

Dariusz Pasieka, Barbara Pędracka 
Wydawnictwo ZNAK
ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków, 
tel. (012) 429-14-69, 421-97-76, fax 421-98-14

DKOS-4015-64/02

Między tekstami. Program nauczania języka polskiego dla czwartego etapu edukacyjnego (liceum ogólnokształcące - zakres podstawowy i rozszerzony, liceum profilowane, technikum).

Teresa Renk i współpracownicy 
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
ul. Trzy Lipy 3, 80-164 Gdańsk, 
tel./fax (058) 302-59-16, 302-62-12, 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

DKOS-4015-92/02

Barwy epok. Kultura i literatura. Nauka o języku. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie w zakresach podstawowym i rozszerzonym.

Bogusław Kołcz, Jadwiga Kowalikowa, Urszula Żydek-Bednarczuk
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa,
tel. 576-25-00, fax 576-25-09
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

DKOS-4015-96/02

Uczę się sam. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Opracowanie Bożena Chrząstowska 
Wydawnictwo NAKOM
ul. Wielka 10, 61-774 Poznań, 
tel. (061) 852-97-47, tel./fax 852-83-82, 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

DKOS-4015-125/02

Tu zawsze była Europa. Program nauczania języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego (w zakresach podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym).

Renata Dybalska, Tadeusz Piersiak, Rafał Szczerbakiewicz, Artur Timofiejew, Dariusz Trześniowski, Bogna Zagórska 
Wydawnictwo AKADEMOS
ul. Symfoniczna 1,20-853 Lublin, 
tel./fax (081) 441-99-36, 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

DKOS-4015-129/02

Dialog ze światem. Nauka o kulturze, literaturze i języku. Program nauczania języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (zakres podstawowy i rozszerzony).

Adam Regiewicz 
Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o.
ul. Długa 1, 31-147 Kraków, 
tel. (012) 422-54-13, fax 422-54-23

DKOS-4015-130/02

Przeszłość to dziś. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanymi technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Przemysław Czepliński, Agnieszka Karolczuk, Alina Kowalczykowa, Krzysztof Mrowcewicz, Ewa Paczoska , konsultacja - Teresa Kosyra-Cieślak, opracowanie - Teresa Marciszuk 
Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR
ul. Przy Bażantarni 11, 02-793 Warszawa, 
tel./fax (022) 649 89 97, 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

DKOS-4015-143/02

Człowiek w kulturze. Program nauczania języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum (zakres podstawowy i rozszerzony).

Jadwiga Czub-Rojewska, Jadwiga Łojek 
Wydawnictwo Literackie w Prywatyzacji
ul. Długa 1, 31-147 Kraków, 
tel. (012) 422 54 13, fax 422 54 23

DKOS-4015-148/02

Wędrówka do źródeł. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum w zakresie podstawowym oraz w liceum ogólnokształcącym i liceum profilowanym w zakresie rozszerzonym.

Grażyna Trochimiuk, Teresa Bojczewska 
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa "Adam"
ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa, 
tel. (022) 843-08-79, 843-37-23, 843-47-91, fax 843-20-52, 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

DKOS-4015-163/02

Mówię, więc jestem. Program nauczania języka polskiego na poziomie liceum w klasach I-III. Kształcenie językowe.

Halina i Tadeusz Zgółkowie
Spółka Wydawnicza Od nowa
ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków,
tel. (012) 422-74-08

DKOS-4015-178/02

Odcień słowa. Program nauczania języka polskiego w klasach I-III liceów ogólnokształcących i liceów profilowanych. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Danuta Krzyżyk, Bogdan Zeler
VIDEOGRAF EDUKACJA
al. W Korfantego 191, 40-153 Katowice,
tel. (032) 203 65 59, 203 65 60, 730 25 12, fax (032) 730 25 13,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

DKOS-4015-204/02

Program nauczania języka polskiego dla szkoły średniej w Kazachstanie.

Rozalia Skiba, Józefa Szpak
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
AL. Ujazdowskie 28, 00-479 Warszawa,
tel.(022) 621 30 31, fax(022) 621 48 00,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

DKOS-4015-222/02

Między dawnymi i młodszymi laty. Program nauczania języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Mariusz Pawłowski, Katarzyna Porembska, Daniel Zych
Wydawnictwo NOWA ERA
Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa,
tel. (022) 570 25 80, fax (022) 570 25 97

DKOS-5002-79/03

Program nauczania języka polskiego w liceach i technikach. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Joanna Grzymała, Ewa Hoffmann-Piotrowska, Beata Trędowska
Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro Sp. z o.o.
ul. Kościańska 4, 01-695 Warszawa,
tel. (022) 832 20 40 w. 122, 125, 128, 130,
fax (022) 832 20 77,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

DKOS-5002-30/05

Klucz do świata. Literatura, język, komunikacja. Program nauczania języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy i rozszerzony.

Włodzimierz Japołł, Beata Drabik, Jakub Pstrąg, Andrzej Zawadzki
Wydawnictwo Szkolne PWN
ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa,
tel. (022) 695-45-60, 635-52-47, 831-22-21 w.2213,
fax (022) 831-26-16

DKOS-5002-26/07

Język polski. Zakres podstawowy i rozszerzony. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

Mariola Pobidyńska
Wydawnictwo Pedagogiczne "Operon"
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia
tel/fax 058 679 00 00
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

DKOS-5002-53/07

Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka. Program nauczania języka polskiego dla liceum i technikum

Katarzyna Olejnik
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa,
tel. 576-25-00, fax 576-25-09
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DKOS-5002-17/08

Źródło: http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=292&Itemid=79


program nauczania, język polski, liceum, technikum, podstawa programowa, stara, języka polskiego, ogólnokształcące
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.